X
تبلیغات
رایتل
دسته‌بندی باغبانی - سبز نیوز
مطالب کاربردی گیاهان زینتی.گیاهان دارویی.کشت قارچ.کشت گلخانه ای.تراریوم و بونسای
گرفتن وام گلخانه
میوه‏های گرمسیری
دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 10:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

میوه‏های گرمسیری


میوه‏های گرمسیری

 

بخش بهنژادی – بهزراعی

 

1ـ در بررسی مقایسه عملکرد ارقام موز  نتایج نشان داد بیشترین عملکرد مربوط به رقم دوارف‌کاوندیش با54170 کیلوگرم و کمترین عملکرد مربوط به رقم هاریچال با27780 کیلوگرم در هکتار بود..

 

2-در احداث کلکسیون واریته‏های برتر کنار کشور در استان خوزستان نتایج نشان داد 7 فنوتیپ از واریته‏های برتر شناسایی شده شامل واریته‏هایAT01, AT11, AT13, AT14, AT15, AT25 و AT27 جهت توسعه برنامه تحقیقاتی روی این محصول در مؤسسه کشت شدند .

 

3-در بررسی  تعیین بهترین زمان و روش پیوند درخت کنار  نتایج نشان داددر شرایط استان خوزستان, بهترین زمان برای پیوند کنار، اواسط فصل بهار و بهترین روش پیوند، پیوند پوستی (تی, تی معکوس و لوله‌ای) توصیه ‌گردید.

 

4-در بررسی  تعیین خواص کمی و کیفی میوه توده‌های محلی کنار کشور و معرفی ارقام برتر  نتایج نشان داد حدود 60 واریته مطلوب در شهرستانهای مختلف استان شناسایی گردید که از بین این 60 تک درخت، تعداد 29 واریته با کدهای AT1 تا AT29 به عنوان واریته‌های برتر شناسایی و معرفی شدند.از مجموع 29 فنوتیپ شناسایی شده، تعداد 12 فنوتیپ با توجه به احتمال متمایز بودن آنها (واریته‌های مجزا) و همچنین به دلیل دارا بودن صفات برتر میوه، جهت کشت و توسعه در مناطق کُنارخیز معرفی شدند. 

 

5-در بررسی  تعیین مناسبترین زمان و روش پیوند چیکو در استان هرمزگان نتایج نشان داد بهترین زمانهای انجام پیوند مجاورتی 15فروردین،30 فروردین و 15 شهریور و پیوند جانبی 15 فروردین ،30 فروردین، 15 مهرماه و 30 شهریور می‌باشد. 

6-در بررسی  تعیین بهترین زمان و روش پیوند انبه در استان هرمزگان  نتایج نشان داد بهترین زمانهای انجام پیوند مجاورتی 15 فروردین، 15 و 30 مهر به ترتیب با 100،100و30/93 درصد موفقیت و پیوند جانبی 15 فروردین ،30 فروردین و 15 مهرماه و 30 شهریور به ترتیب با40/93، 80 و30/93 درصد موفقیت می‌باشد.                                                         

 

7- در بررسی  تعیین مناسبترین زمان و روش پیوند انبه نتایج اجرای این طرح در ایستگاه تحقیقات باهوکلات نشان داد که بهترین زمان پیوند 15 فروردین و بهترین روش پیوند جانبی با چوب نرم میباشد.

 

8-در بررسی  شناسایی و جمع‏آوری ارقام انبه در هرمزگان نتایج نشان داد در این بررسی 195 رقم انبه مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته که پس از ارزیابیهای بعمل آمده تعداد 10 رقم انبه که دارای خصوصیات برتر بودند با کدهای مشخص جهت بررسی و تولید نهالهای پیوندی برای کشت در مناطق مختلف توصیه شدند.

 

9- در بررسی  شناسایی، جمع‌آوری و بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های مختلف چیکو در بلوچستانکه 9 رقم و ژنوتیپ را شامل می‌شد نتایج نشان داد، با توجه به وزن میوه، میزان عملکرد و کیفیت خوراکی سه ژنوتیپ به شماره‌های 3، 4و 6 بعنوان ژنوتیپ برتر جهت کشت در مناطق مستعد قابل توصیه می‏باشند.

                               

10- در بررسی شناسایی، جمع‌آوری و مقایسه ژنوتیپ‌های مختلف ارقام انبه در بلوچستان نتایج نشان میدهد که با توجه به تنوع صفات، در نهایت با در نظر گرفتن 7 فاکتور وزن و طول میوه، وزن گوشت و درصد آن، میزان TSS ، جذابیت میوه و کیفیت خوراکی آن 9 ژنوتیپ بعنوان ژنوتیپ‌های برتر از لحاظ میوه قابل عرضه به بازار برای مصرف تازه خوری و جایگزینی یا توسعه باغات جدید انبه توصیه می‌شوند.

 

 

 

بخش گیاهپزشکی :

 

1-در بررسی  شناسایی آفات و بیماریهای کنار در استان خوزستان نتایج نشان داد مهمترین آفات وبیماریهای کنار در استان خوزستان عبارتنداز.

آفات مهم شناسایی شده عبارتند از:

Lepidoptera    راسته        1) Euzophera sp. near bigella (Pyralidae: Phyctidae)

                                          2) Lasiocampa sp (Lasiocampidae)

Coleoptera         راسته      3) Alcidodes cf. Willcoksipic (Curculionidae)

                                                 4) Phradonoma sp (Dermestidae)

                                         5) Trogoderma sp  (Dermestidae)

Homoptera        راسته     6) Acadaleyrodes rachipora Singh (Aleyrodidiae)

                                         7) A. citri Priesner& Hosny (Aleyrodidiae)

                                         8)Parlatoria crypta Mckenzie (diaspididae)

Hymenoptera    راسته      9) Megachila sp (Megachilidae)

Diptera               راسته    10) Carpomyia vesuiana A. Costa (Tephritidae)

Acarina             راسته     11) Eriophyes cernus Nal (Eriophydae)

 

بیماریهای مهم شناسایی شده عبارتند از:

1ـ  بیماریهای قارچی لکه‏برگیPhyllosticta ziziphi

2- زنگ کنار Phakopsora zizyphi-vulgaris

3- پوسیدگی میوه با عوامل Rhizopus spp., Phoma spp. وAspergillus spp. ,Penicillium spp.

4-  پوسیدگی گل  Botrytis sp      

5-  پوسیدگی تنه  Inonotus rickii 

6-  سوختگی باکتریایی برگی

در بین بیماریهای قارچی، لکه‏برگی بیشترین پراکندگی را در محلهای مورد نمونه‏برداری داشت. بیماری زنگ کنار فقط در شهرستانهای دزفول (صفی‏آباد) و آبادان (اروندکنار) مشاهده گردید.

  

بخش تغذیه و آبیاری :

 

1- در بررسی  تعیین  وضعیت عناصر غذایی در باغهای انبه استان هرمزگان نتایج اجرای این طرح که در مناطق بندرعباس (سیاهو)، میناب و رودان به اجرا در آمد، از خاک پای درختان (از اعماق 30-0 و 60-30) برگ (برگ‏های 7-5 ماهه از قسمت‏های بالا، وسط و پایین درختان و از میان شاخه‏های بدون میوه)، میوه انبه (در زمان رسیدن میوه) نمونه‏برداری به عمل آمد و خصوصیات آنها اندازه‏گیری شد که نتایج حاصله بشرح زیر می‏باشد.  

 

 میانگین نتایج تجزیه برگ

 

مشخصات نمونه

%

PPM

N

P

K

Ca

Fe

Mn

Cu

Zn

گیاه (برگ)

74/1

18/0

21/1

51/1

6/167

72/9

61/9

29/4

 

 میانگین نتایج تجزیه میوه

 

مشخصات میوه

pH

بریک

درصد اسیدیته

Na

قندکل (%)

ازت (%)

P

K

رطوبت (%)

ماده خشک(%)

میوه

92/3

11/14

95/0

11/2

68/9

63/4

55/0

23/5

82/8

18/18

 

موسسه تحقیقات خرما ومیوه های گرمسیری

چاپ این مطلب: کلیک کنید

کاشت وتکثیر کیوی
دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 10:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

:کاشت وتکثیر کیوی


مقدمه
 

 

 

کیوی با نام علمیActinidadeliciosگیاهی است متعلق به خانواده Actinidiacea ، اینگیاه برای رشد به 240- 225 روز دورة رشدی بدون یخبندان نیاز دارد. این درختان درفصل تابستان تا دمای 40 درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌نمایند. درجه حرارت اپتیمم برای رشد این گیاه در دورة رشد ماکزیمم، 24 درجة سانتی‌گراد می‌باشد. دمای کمتر از 1- درجة سانتی‌گراد در فصل بهار باعث از بین رفتن برگهای جوان، میوه‌‌ها و شاخه‌‌های جدید می‌شود. دمای کمتر از 5/2- درجه سانتی‌گراد در آبان‌ماه باعث صدمه به تنة گیاهان جوان و برگها می‌شود.
حداقل دمایی که گیاه بالغ رقم هایوارد کیوی می‌تواند تحمل کند 9- تا 12- درجة سانتی‌گراد می‌باشد . دمای پائین‌تر از 12- درجة سانتی‌گراد در فصل زمستان درختان جوان را از بین برده و تا حدودی به درختان بالغ صدمه می‌زند. رطوبت مناسب هوا حدود 80-70 درصد می‌باشد .
فقط مناطقی با حداقل باد، مناسب کشت کیوی می‌باشد زیرا شاخه‌های این درختان به آسانی در اثر باد شکسته شده، میوه‌ها آسیب دیده و رشد گیاه کم می‌شود. وزش بادهای ساحلی با سرعت 24-8 کیلومتر در ساعت و بادهای بهاره و پاییزه با سرعت 80- 24 کیلومتر در ساعت باعث شکستن شاخه‌ها، کاهش رشد وعملکرد می‌شود.
این گیاه در خاک‌های عمیق آبرفتی بهترین رشد را دارد. در خاک‌های لومی و سیلتی‌لوم بهتر از خاک‌های شنی‌لوم رشد می‌کند. خاک مناسب کشت این گیاه بایستی سبک و غنی از مواد آلی و دارای زهکشی مناسب بوده و عمق کافی داشته باشد. بدلیل حساسیت این گیاه به شوری بویژه نمک‌های بر و سدیم، آب آبیاری بایستی حداقل شوری را داشته باشد. کلرید، بیکربنات،‌ بر و سدیم ‌بیشترین خسارت را به این گیاه وارد می‌آورند. pHاپتیمم برای رشد کیوی 5/6 - 5/5 می‌باشد. حدود 1500 میلی متر باران در سال با پراکنش مناسب برای رفع نیاز آبی آن کافی است. در مناطقی با تابستان‌های گرم تا 45 درجةسانتی‌گراد در صورتی که مقدار کافی آبیاری صورت گیرد (93- 74 مترمکعب در هکتار در روز) می‌توان به کشت آن اقدام کرد. در دمای 32 درجة سانتی‌گراد در تابستان به 55 مترمکعب در هر هکتار آب در روز نیاز دارد 

ارقام مهم :در ایران بیش از 95% باغات کیوی با استفاده از رقم هایوارد ، بدلیل ویژگی‌هایی نظیر درشتی و یکنواختی میوه، بازار پسندی و خاصیت خوب انبارداری، کشت شده است. و برای گرده افشانی از دو رقم نر توموری و ماتوا استفاده می‌شود که زمان گلدهی رقم توموری با رقم مادة هایوارد همپوشانی بیشتری دارد. بطور معمول حدود 10 درصد باغ برای درختان نر در نظر گرفته می‌شود. نسبت پایة نر به ماده 1 به 9 است و بهتر است پراکندگی پایه‌های نر در باغ طوری باشد که در تمام ردیف‌ها پایة نر جود داشته باشد.
ارقام تجارتی مهم ماده عبارتند از : آبوت ، آلیسون ، برونو ، هایوارد ، مونتی و ارقام نر ماتوا و توموری  

ازدیاد کیوی :


کیوی را میتوان به وسیله ریشه دار کردن قلمه و یا کاشت بذر و پیوندزدن ارقام تجاری بر روی آن تولید کرد. بیش از 99 درصد کشت کیوی دنیا اختصاص به رقم هایوارد دارد که به جهت سهل بودن ریشه‌زایی، بطور عموم تکثیر آن به روش قلمه می‌باشد. دربعضی مناطق از ارقام دیگر خوراکی به عنوان پایه استفاده شده که تغییرات معنی داری روی رقم پیوندی مشاهده نشده است، ضمن اینکه نسبت به سایر روشهای دیگر هزینه و وقت کمتری لازم دارد.
1- ازدیاد به روش بذری ( تکثیر جنسی )
2- ازیاد به روش قلمه زنی ( تکثیر غیرجنسی )
در روش ازدیاد بذری میوه به عنوان منبع اصلی تهیه بذر انتخاب می گردد میوه موردنظر جهت انتخاب بذر مرغوب بایستی شرایط لازم را داشته باشد از جمله اینکه میوه کاملاً رسیده و قند آن تکمیل شده باشد با این منظور بهتر است میوه های برداشت شده را در دمای بالای 12 درجه سانتیگراد قرار داده تا نرم شده و بذر کاملاً‌ از گوشت جدا گردد دراین زمان عملیات بذرگیری شروع می شود و میوه های نرم شده را روی سطح چوبی مالش داده تا له شود سپس باقیمانده را با مقداری ماسه بادی مخلوط کرده تا ماده ژلاتینی چسبیده به بذر نیز از آن خارج گردد و بذر حاصله را با آب شیرین شستشو داده و با قارچکشهای کاربندازیم یا ویتاواکس ضدعفونی می نماییم. بذری را که از این روش به دست می آید به دو طریق می توان جوانه دار کرد.
الف : روش گلخانه گرم : دمای این گلخانه بین 22-18 درجه سانتیگراد می باشد از اوایل دی ماه بذرهای موردنظر درکرتهایی که از قبل با بستر مناسب ( ماسه 90 درصد + خاک هوموس10 درصد ) تهیه گردیده است به صورت نواری یا ردیفی با فاصله ردیف 10 سانتی متر بذرپاشی می نماییم ، جهت یکنواختی بذرپاشی بهتر است بذرها با مقداری ماسه مخلوط و سپس بذرپاشی گردد. بعد از اتمام بذرپاشی مقدار 2 سانتی متر ماسه و خاک هوموس را روی بذرها ریخته و با آبیاری ملایم جهت چسبیدن بذر به بستر و خروج هوا از حفره ها عملیات بذرپاشی تمام می شود. در این روش نشای موردنظر پس از 45 روز یعنی دراواخر بهمن ماه قابل انتقال به گلدان بوده و حتی قابلیت پیوندزنی دارد.
ب : روش گلخانه معتدل : این روش نیز کاملاً‌ مشابه روش قبلی است با این تفاوت که به علت کاهش دما در گلخانه که بین 10-8 درجه سانتی گراد است زمان انتقال نشاء به گلدان در اواخر فروردین ماه امکان پذیر میباشد و عملیات پیوندزنی به نیمه دوم دی ماه برمی گردد

ازدیاد به روش قلمه :
1- روش تکثیر مستقیم : در این روش مهمترین نکته، انتخاب پایه مادری مناسب و سالم از نظر فنوتیپ و ژنوتیپ در باغ می باشد ( رقم هایوارد )، قلمه هایی ( آنهایی که از رشد رویشی شاخه های یکساله بدست آمده اند ) به طول 15-10 سانتی متر و به قطر 7- 1 سانتی متر دارای سه جوانه تهیه می کنیم، زمان مناسب قلمه گیری از نیمه دوم دی ماه تا نیمه دوم بهمن ماه می باشد.
عملیات قلمه گیری :
1- قیچی باید کاملاً تیز باشد تا باعث له شدن بافتهای قلمه نگردد.
2- محل فوقانی قلمه شیب مناسب داشته و با چسب پیوند پوشیده گردد.
3- محل تحتانی قلمه ها با قارچ کش تیوفانات متیل به نسبت 5-2 در هزار و بنومیل به نسبت 1 در هزار ضدعفونی گردد 

 

روشهای ریشه دار کردن قلمه :

الف- گلخانه گرم
ب- گلخانه معتدل

الف – در روش اول دمای گلخانه 22- 18 درجه سانتی گراد می باشد، بستر کشتی که قبلاً‌ آماده گردیده است با قارچکش بنومیل ضدعفونی کرده و به کاشت قلمه های تهیه شده اقدام می نماییم. زمان کاشت قلمه اواخر دی ماه تا اوایل اسفندماه می باشد و در طول مدت 60- 45 روز ریشه دار شده و آماده انتقال به گلدان شماره 17 یا نایلکس های پلاستیکی به ابعاد 20×10×10 سانتی متر می باشد.
ب- روش گلخانه های فصلی : عملیات کاشت قلمه، مشابه روش گلخانه گرم بوده اما دمای آن 12- 8 درجه سانتی گراد و قلمه ها تا اواخر اردیبهشت ماه ریشه دار شده و قابل انتقال به گلدان یا بستر کاشت می باشند.
2- روش غیرمستقیم : عملیات آن مشابه روش مستقیم بوده اما در این روش ژنوتیپ و فنوتیپ مسأله قابل توجهی در انتخاب نمی باشد ( ترجیحاً‌ قلمه ها از پایه نر انتخاب می گردند ) و زمان مناسب انتقال قلمه به گلدان از اواخر دی ماه تا اواخر بهمن ماه می باشد و پیوند به روش اسکنه ای انجام می شود

چاپ این مطلب: کلیک کنید

باغ شیشه ای
دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 10:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )


پرورش و نگهداری گل وگیاهان از گذشته مورد توجه وعلاقه جوامع بشری بوده و بصورت های مختلف در باغها ، خیابان ها ، درون منازل و حتی بصورت مناظر و طبیت در آثار هنری و ادبی مورد استفاده قرار گرفته ولیکن امروزه با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت ، مشغله ها وگرفتاری های مردم ، عدم وجود فضا و امکانات کافی برای ایجاد یک باغجه بویژه در محیط های آپارتمانی و صرف وقت و حوصله زیادی برای پرداختن به این امر و نگهداری ومواظبت از گیاهان توسط علاقمندان به طبیعت کاسته و یا بعضاً وجود نخواهدداشت اما از آنجایی که زندگی با گیاهان بویژه زینتی سبب آرامش روح و روان انسان می گردد و اصولاً با توجه به بررسی های انجام گرفته ثابت شده است که وجود گیاه در هرمکانی سبب افزایش راندمان کار شده و افرادی که در چنین محیطی شادابترو سرحالتر از افرادی هستند در مکانهای فاقد گیاه کار می کنند... 


چاپ این مطلب: کلیک کنید

آواکادو
دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 10:03 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

به آواکادو در گذشته گلابی تمساح ، روغن سبز ، گلابی روغنی و ... می گفته اند. در زبان اسپانیا یی آگواکات ، در زبان پرتغالی آباکات و در زبان فرانسوی آوکاتیر هم می گویند و تنها میوه خانواده برگ بو (برگ غار ) از خانواده lauraceae است.

 

توصیف

آواکادو درختی افراشته است که طولش 9 متر و گاهی تا 18 متر یا بیشتر هم می رسد، قطر تنه آن 30 تا 60 سانتی متر است(در درختان پیرتر این قطر بیشتر) ، گاهی ممکن است این گیاه از سطح زمین  منشعب و شاخه شاخه بشود. تقریبا همیشه سبز، و در زمان گلدهی در فصل خشک مقداری برگ ریزی دارد، برگ ها متناوب ، سبزمایل به تیره ، در سطح بالایی براق و در سطح زیری متمایل به سفیداست(نیزه ای شکل ، بیضی ،تخم مرغی ،دایره ای شکل و یا به شکل تخم وارونه )است. گل آذین خوشه، فاقد گلبرگ ، میوه گلابی شکل کمتر گرد یا تخم مرغی است و 7.5 تا 33 سانتی متر درازا و  15 سانتی متر عرض دارد، پوست ممکن است سبز مایل به زرد ،سبز مایل به تیره ،زرشکی ،زرشکی مایل به تیره و گاهی اوقات لکه های زرد رنگی هم روی آن مشاهده می شود. گوشت آن سبز درخشان و کلا رنگ پریده ، روغنی ، بی مزه است ، بذر آن در دوطرف پهن ، گرد ، مخروطی یا تخم مرغی شکل است(5 تا 6.4 سانتی متر طول) ،سخت ،سنگین ،به رنگ عاج فیل ولی در دو پوشش نازک قهوه ای محصور شده است و اغلب به گوشت آواکادو چسبیده است ،گاهی میوه به خاطر فقدان گرده افشانی ودیگر عوامل بدون بذر است.آواکادو دار ای بیش از 60 رقم  است

 

جای کاشت

آواکادو در سایه و بین ساختمان ها رشد می کند اما تولیدش درآفتاب کامل انجام میگیرد، ریشه ها حالت رقابتی شدیدی دارد. سایه این گیاه خفه کننده و گاهی رنجش آور است .در جاهای سردتر گیاه در جایی که آفتاب بیشتری دارد رشد می کند. در سواحل یا زمین های باد خیز به عنوان یک بادشکن خوب عمل می کند، گاهی یک درخت مقاوم زیبا هم شناخته می شود. گیاهان خانگی به درجه حرارت کمی برای شکوفه دادن نیاز دارند که این گیاه با سایه اش می تواند این فضا را برای آن گیاهان مهیا کند.

 

 

خاک

آواکادو خاک های نرم، گرانیتی تجزیه شده و لومی شنی را دوست دارد. آنها در جایی که زهکش ضعیف باشد رشد نمی کنند. این گیاهان به خوبی در دامنه رشد می کند ولی بستر رودخانه را تحمل نمی کند. آنها به خاک های قلیا و اسیدی مقاوم هستند. برای آواکادو باید خاک رویی را ترکیب کرد، از محتویات نرم باید جلوگیری کردهمچنین از هوموس هم می شود استفاده کردکه رطوبت و درجه حرارت خاک را افزایش می دهد و در ضمن خاک نباید نمک داشته باشد.

 

آبیاری

آواکادو در طول فصل بارانی نیازی به آبیاری ندارد. آبیاری زیاد ریشه را کم می کند و باعث می شود این گیاه ناتوان بشود. برای اینکه بدانیم که آواکادو نیاز به آبیاری دارد یک چاله عمیق به طول 22 سانتی متر را حفرکرده و این قسمت خاک را می فشاریم ، اگر آن خاک نم دار بود نیاز به آبیاری نیست و اگر در دست شما خرد شد به ابیاری نیاز است. این مساله د پایان فصل آبیاری مهم است. آواکادو تا حدی به شوری مقاوم است، به هرحال این حالت حساسیت را با سوختگی در روی برگ ها نشان می دهد.با یک آبیاری زیاد می توان این نمک را از خاک شستشو داد.

 

تغذیه

شروع کودهی گیاه جوان بعد از یک سال پس از رشد شروع می شود و این کوددهی را تا 4 سال برای رشد آن  فراهم کرد . برای درختان مسن کودهای نیتروژنی را که یک بار در زمستان و بار دیگر در تابستان بعد خواهیم داد تغذیه کودی خوبی خواهد بود. برگ های زرد (کلرویز) کمبود آهن را نشان می دهد و این فقدان با استفاده از کلات آهن مرتفع می شود. درختان رسیده تر کمبود روی را هم نشان      می دهند.

 

هرس

رقم های ستونی به هرس در سال های اولیه  شکل گیری نیاز دارند. دیگر گونه ها نیازی به حذف شاخه و غیره ندارند. سابقا درختان را طوری تربیت می کردند که افراشته و راست نباشد. بهترین نتیجه ای که می گرفته اند این بود که حصارهای خوبی ایجاد کنند. درختان کوتاه نیاز دارند که راست و افراشته شوند. کناره های درخت آواکادو ممکن است به وسیله موش خورده شود، درغیر این صورت نیازی به هرس نیست. شاخه هایی که رو به آفتاب است با از بین رفتن برگ هایش آفتاب سوخته می شوند و یقینا از بین خواهند رفت . این قبیل شاخه ها باید سفید مالی شود.

 

تکثیر

با تولیدمثل غیرجنسی می توان آواکادو را تکثیر کرد. دانه های بزرگتر را درگالن پرورش       می دهندکه جوانه می زند و این قلمه ها را پیوند می زنند. یک روش قلمه زنی بدین صورت است ، وقتی قلمه 3.5 سانتی متر شد، نوک قلمه را زده و یک حلقه از جوانه در بالای قلمه خواهد بود. این قلمه را در یک باند 10 سانتی متری روزنامه قیراندود تیره که قالب جای قلمه می شود پیچانده و درون جایی که از ورمی کولیت پرشده و آن را درون یک جعبه سیاه با درجه حرارت و رطوبت زیاد قرار می دهیم. وقتی این قلمه 7 تا 10 سانتی متر شد آن را در جاییکه  نور است قرار می دهیم تا سریعا رنگ آن سبز شود. کاغذ قیر اندود را بر می داریم ، ساقه را از بذر جداکرده و آن را در یک جای مسطح که از نظر مواد غذایی در وضع خوبی باشد قرار می دهیم.

 

آفت و بیماری

موش و موش خرما آفت اصلی میوه است . دور تنه درخت را بپوشانید . نوعی کرم مثل هزارپا برگ را لوله ای میکند وممکن به شاخه های انتهایی صدمه بزند. کرم های قهوه ای آواکادو با پودر گوگرد کنترل می شود. کرم شش نقطه ای هم باعث برگ ریزی آواکادو می شود، لیسه و حلزون هم یک آفت این گیاه است. دو قارچ و یک ویروس هم به این گیاه صدمه     می زند. Botryosphaeria ribis سبب ایجاد شانکر در تنه این گیاه می شود و همینطور مزه میوه را نامطبوع وباعث تکه تکه شدن تنه درخت می شود . انواع مکزیکی از نظر شانکرتنه مصون است ولی از نظر شانکر میوه مصونیت ندارد. پوسیدگی ریشه در جایی که زهکش خاک ضعیف است صورت می گیرد (نشانه اش زردی و ریزش برگ است). لکه نوری که یک بیماری ویروسی است که باعث رگه رگه شدن ساقه های جوان ، لکه دار شدن برگ ها ، بدشکلی در میوه آواکادو و تکه تکه شدن تنه درخت می شود. حشرات هم ممکن است باعث آلودگی در قلمه ها  شودو این قلمه های آلوده خطرناک می باشد.

 

برداشت

زمان برداشت به رقم ما بستگی دارد. از نظر استانداردهای تجارتی میوه باید 8% روغن داشته باشد. در نوع مکزیکی رسیدگی 6 تا 8 ماه از زمان گل دهی طول می کشد ودر نوع گواتمالایی 12 تا 18 ماه طول می کشد. میوه ها تا زمان رسیدگی می تواند روی درخت باشد یا اینکه آن را برداشت و در یک دستمال قرارداده تا خودش برسد. رقم های زرشکی را تا موقعی که رنگ کامل خود را بدست نیاوردند نباید بچینیم. انواع گواتمالایی را در دمای 5 تا 10 درجه سانتی گراد در حدود 6 هفته می توان انبار کرد. نوع مکزیکی سریع می رسد و سریع هم باید مصرف شود.

 

فواید آواکادو

گوشت آن در درمان اسهال خونی، ضدکرم ، اشتها آور ، برای درمان سرفه و ....

برگ آن با جویده شدن برای چرک دندان، برای درمان اعصاب، برای کاهش خون ریزی ، تحریک و تنظیم کننده قاعدگی زنان و...

دانه آن در درمان اسهال خونی، برای رفع شوره سر، کاهش دندان درد ،کاهش جوش صورت و ...

iranagro.blogfa.com

چاپ این مطلب: کلیک کنید

گرده افشانی در درخت خرما
دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

 در اواخر زمستان و یا اوائل بهار با ظاهر شدن اسپات ها بر روی درخت فعالیت های حیاتی گیاه از قبیل گرده افشانی، لقاح و سرانجام تشکیل میوه آغاز می گردد.گرده افشانی انتقال دانه های گرده از بساک گل نر به سطح کلاله و یا مادگی گل ماده می باشد.

  چون خرما گیاهی دو پایه بوده و گل های نر و ماده به صورت جدا از هم روی پایه های جداگانه قرار دارند و از طرفی عملیات گرده افشانی بوسیله باد و یا حشرات بطور مناسبی انجام نمی گیرد لذا دستیابی به محصول مناسب چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به میزان تلقیح گل ها بستگی دارد که معمولاً می بایست توسط انسان انجام گیرد.

        گل ماده دارای پوششی شامل دو ردیف سه تایی کاسبرگ به صورت فلس های کم و بیش چرمی و مادگی سه برچه ای است. بعد از عمل تلقیح معمولاً یکی از برچه ها رشد می نماید و به مرحله نهائی رشد می رسد. البته بندرت در برخی از ارقام مانند رقم شکر و یا برحی در مواردی دو تا از برچه ها تلقیح شده و به رشد خود ادامه می دهند. در مواردی که گل ها به هر دلیلی تلقیح نشوند هر سه گل به میوه تبدیل شده و در مرحله حبابوک ریزش می نمایند و در مواردی که ریزش نکنند نیز میوه ها از وضعیت رشد و ظاهر مناسبی برخوردار نبوده و با اینکه ممکن است تا مرحله خلال هم زنده بماند ولی ارزش چندانی ندارد.

      هم گل آذین نر و هم گل آذین ماده در غلاف های بزرگی بنام اسپات یا گریبانه قرار دارند. اسپات ها پوشش های چوبی محکمی هستند که گل های نر و ماده را تا زمان رسیدن درون خود حفظ کرده و پس از رسیدن شکاف برداشته و گل ها آزاد می گردند. در این زمان باید با بریدن و جدا نمودن اسپات های نر از روی درخت نسبت به جمع آوری دانه های گرده با روش مناسب اقدام نمود.

        اسپات های ارقام مختلف از نظر اندازه متفاوت هستند. طول اسپات های ماده قبل از ترک خوردن و باز شدن گل ها در ارقامی مانند کبکاب حداکثر بین 50 تا 70 سانتیمتر و در رقم شهابی بین 30 تا 40 سانتیمتر و عرض آن در کبکاب بین 10 تا 13 سانتیمتر و در رقم شهابی بین 13 تا 15 سانتیمتر می باشد.  حداکثر طول اسپات ماده در رقم سایر (استعمران) بین 60 تا80 و در رقم خضراوی بین 40 تا 50 سانتیمتر و حداکثر پهنای اسپات در استعمران 9 تا 10 و در خضراوی 8 تا9  سانتیمتر می باشد. اسپات هائی که اول ظاهر می شوند درشت تر و بزرگتر و اسپات های آخری کوچکترند.

      اسپات های نر نیز درشت هستند بطوری که طول اسپات در نر غنامی سبز و غنامی سرخ و خکری وردی و خکری کرطلی بین 60 تا 70 سانتیمتر و در سمسماوی، کوتاه و حدود 40 سانتیمتر است. طول اسپات نر در رقم غلامی از این هم بزرگتر و به یک متر می رسد. تعداد اسپات های نر در هر نخل بین 10 عدد برای نر سمسماوی تا 30 عدد در نر غلامی متغیر می باشد. رنگ اسپات ها در اکثر ارقام قهوه ای کم رنگ تا پررنگ و یا متمایل به قرمز است ولی در نر غنامی سبز دارای رنگ سبز سیر می باشد. معمولاً اسپات های نر کمی زودتر از اسپات های ماده ظاهر می شوند. بسته به گرمای هوا در سال هائی که هوا زودتر گرم می شود اسپات های نر معمولاً در بهمن ماه و دربرخی از سال ها در اوائل اسفند ماه ظاهر می شوند. در سال 1378 به علت گرمای زودرس هوا در منطقه بلوچستان، اسپات های نر دو هفته زودتر ظاهر شدند و همین امر سبب شد که تلقیح گل ها دو هفته زودتر صورت پذیرد.

      در همین سال و در همین منطقه از بین 14 رقم نرشامل تیس، جالق1،  جالق 2،  زابلی، راسک1، راسک2، مسکوتان، اسپکه، فنوج، گربیت، ساریوک، چانف و قصرقند، ظهور اسپات ها از 10 بهمن شروع (نر تیس) و تا 30 بهمن ماه (نر چانف) برای همه ارقام به طول انجامید.  بطور کلی 70 درصد این ارقام قبل از 20 بهمن ماه به گل دهی رسیدند. زمان ظهور اسپات ها به نوع رقم نیز بستگی زیادی دارد. در خوزستان در نر سمسماوی اسپات ها زودتر از بقیه ارقام نر ظاهر می شوند.

      پس از رسیدن دانه های گرده نر (معمولاً کمی قبل از شکاف اسپات) این اسپات ها را از درخت جدا کرده و پس از باز کردن اسپات گل آذین را از اسپات خارج ساخته و در محل مناسبی در سایه و بوسیله طناب آویزان می کنند تا به آرامی خشک شود. سپس اقدام به تکانیدن گل آذین بر روی ورقه تمیزی از روزنامه یا مقوا می نمایند تا دانه های گرده جدا گردند. گرده های جمع آوری شده را در یک ظرف شیشه ای خشک و مناسب قرارداده و از آن برای تلقیح با گرده افشان مکانیکی و یا با دست و به روش سنتی استفاده می کنند.

     در مواردی نیز خوشچه ها را جدا کرده و با بالارفتن کارگر از درخت اقدام به تکاندن آنان بر روی گل آذین های ماده می کنند و قسمت های کوچکی از خوشچه های نر را در بین گل های ماده قرار می دهند تا با بازشدن تدریجی گل های ماده دانه های گرده در اثر وزش باد و تکان خوردن رها شده و بر روی گل های ماده قرار گیرد.

     نظر به اینکه بازشدن اسپات های ماده همزمان نیستند لذا معمولاً گرده افشانی برای هر درخت در چند نوبت صورت می گیرد. در گرده افشانی مکانیکی دانه گرده را در یک مخزن شیشه ای که از یک طرف به یک لوله پلاستیکی قابل انعطاف و از طرف دیگر به مخزن پمپ هوا متصل می باشد ریخته و دانه های گرده با فشار هوا و از طریق لوله های آلومینیومی که قابل بلند و کوتاه شدن می باشند گرده را به میان گل های ماده هدایت می کند. این روش ساده و از نظر راندمان کار نیز سبب کاهش شدید هزینه گرده افشانی می شود.برای صرفه جوئی در مصرف دانه گرده آنرا با موادی مانند آرد یا سبوس مخلوط کرده و سپس اقدام به گرده افشانی می کنند. نتایج بررسی ها نشان داده است که مخلوط 15 درصد دانه گرده با 85 درصد آرد مناسب می باشد.

     گرده افشانی باید زمانی صورت گیرد که گل های ماده مناسبترین شرایط پذیرش گرده ها را داشته باشند به عبارتی احتمال تلقیح گل های ماده به حداکثر افزایش یابد. بررسی های انجام شده در مراکز تحقیقاتی مناطق خرماخیز کشور نشان می دهد که زمان مناسب گرده افشانی بسته به رقم نخل می تواند تا حدودی متفاوت باشد. بعضی بررسی ها در خوزستان نشان می دهد که 48 ساعت پس از باز شدن گل های ماده بهترین زمان گرده افشانی برای رقم استعمران خواهد بود، در حالیکه اگر گرده افشانی 5 روز پس از بازشدن اسپات ها صورت گیرد درصد تلقیح گلها به شدت کاهش می یابد.

در مواردی که روی یک رقم خاص بررسی صورت نگرفته باشد بهتر است عمل گرده افشانی در فاصله زمانی 24 تا 96 ساعت بعد از بازشدن اسپات های ماده صورت پذیرد.

از زمان ظهور تا بازشدن کامل اسپات مدت زمان زیادی طول می کشد. این زمان در بعضی از ارقام ممکن است به بیش از یک ماه بطول بیانجامد، لذا می بایست گرده افشانی را زمانی انجام داد که اسپات به خوبی شکاف برداشته و گل های ماده آشکار شده باشند.

 مزایای گرده‌افشانی مکانیکی         

    

       گرده‌افشانی یکی از مهمترین عملیات نخلداری و نیازمند به کارگر ماهر است و انجام آن در شرایط سنتی دارای هزینه و زمان زیاد می‌باشد. استفاده از این روش، سهولت در عملیات گرده‌افشانی و کاهش در هزینه را به همراه دارد. به عبارت دیگر در مقایسه دو روش(سنتی و مکانیکی) یک کارگر ماهر در فاصله زمانی 45 روز قادر به گرده افشانی 600-700 نخل خرما بوده، ولی دو کارگر در همین فاصله زمانی، با استفاده از دستگاه مورد نظر، قادر به گرده‌افشانی3750 نخل ماده بوده و هزینه نیز برابر (4/1) هزینه قبلی است، لذا می‌توان به افزایش تولید محصول کمک نمود.

به طور کلی مزایای گرده‌افشانی مکانیکی عبارتند از :

1 ـ عدم نیاز به صعود از درختان نخل خرما و سهولت عملیات گرده‌افشانی،

2 ـ کاهش هزینه‌ها

3 ـ عدم نیاز به کارگر ماهر

 4 ـ کاهش میزان گرده مصرفی (2/0 گرم به ازاء هر خوشه )

5ـ عدم خطر جانی جهت فرد گرده‌افشان    

6 ـ راندمان بسیار بالا

پس از عملیات گرده‌افشانی معمولاً در نخلستان سه مرحله مختلف در حین رشد میوه می‌توان مشاهده نمود:

مرحله اوّل : در این حالت کلیه گلهای ماده تلقیح شده‌اند و برچه‌ها به صورت بسیار کوچک و سبز و متراکم هستند.

مرحله دوّم: در این حالت برچه‌ها بزرگتر شده‌اند و تعدادی از گلهای ماده که همچنان تلقیح نشده‌اند به صورت برچه‌های سه‌تایی روی خوشه‌چه‌ها دیده می‌شوند.

مرحله سوّم : در این حالت تمام برچه‌ها بارور شده‌اند و میوه کامل شکل می‌گیرد. اگر گلهای ماده به موقع تلقیح نشوند تعداد گلهای بارور نشده زیاد خواهدشد. همان طور که جدول 7-2 نشان می‌دهد 16 روز تأخیر در تلقیح گلها، میزان درصد باروری آنها را به نصف تقلیل داده‌است. امروز ثابت شده است که دانه‌های گرده ارقام مختلف نخل خرما بر روی میزان محصول و کیفیت میوه اثرهای متفاوتی دارد.

تعیین شماره برگ درخت خرما به منظور نمونه برداری و تعیین عناصر غذایی

 

چکیده

خرما یکی از محصولات مهم واستراتژیک کشاورزی بشمار می رود وبراساس آمار فائودر سال 2002 سطح زیر کشت بارور آن 1100000  هکتار و میزان کل تولید آن 6135000 تن  گزارش شده است  خرما در هر پنج قاره دنیا کشت می شود ولی بیش از 99درصد از سطح زیر کشت و تولید آن مربوط به دو قاره آسیا و آفریقا می باشد. بیش از 85  درصد از کل تولید خرما متعلق به 5 کشور مصر، ایران، عراق، عربستان و پاکستان  می باشد.

 

مقدار عناصر غذایی که در اختیار گیاهان قرار میگیرد بر غلظت آنها در اندام های گیاهی اثر می گذارد افزون بر آن چنین تلقی می شود که اگر غلظت عنصر(یا عناصر) ازحد معین پائین تر رود عملکرد محصولات  محدود می گردد.

 

 این سطوح مشخص  در عناصر غذائی  حد بحرانی  یا  غلظت بحرانی نامیده  می شود. غلظت عناصر غذائی در اندام های گیاه با سن فیزیولوژیکی گیاه تغییر کرده وبین قسمت های مختلف گیاه تفاوتهای شدیدی را نشان می دهد. اما طی تحقیقات گذشته بهترین قسمت گیاه وزمان     نمونه برداری از آن جهت تعیین حدود بحرانی عناصر غذایی برای اکثر محصولات زراعی وباغی گزارش شده است. نخل خرما از معدود درختان مثمر و استراتژیک است که تاکنون بهترین زمان و اندام نمونه برداری وتعیین حدود بحرانی عناصر غذایی مشخص نشده است . در این راستا آزمایشی با اهداف زیر روی نخل خرما رقم استعمران به اجرا آمد:

تعیین بهترین برگ (برگ ها )درخت خرما جهت نمونه برداری به منظور تجزیه برگ

تعیین وضعیت عناصر غذائی ماکرو و میکرو در برگهای مختلف نخل خرما

 

جهت دست یابی به اهداف فوق برگ های موجود برروی سه اصله نخل خرمای رقم استعمران را از قسمت بالا و در جهت عقربه های ساعت شماره گذاری نموده و نمونه برداری از برگچه های وسط هر برگ انجام و میزان عناصر غذایی در آنها اندازه گیری شد. پس از تعیین غلظت عناصر غذایی در ردیف های مختلف تاج درخت خرما , نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه داده ها بر اساس طرح آشیانه ای انجام وبا استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مشخص شد که برای اندازه گیری فسفر، پتاسیم، مس , برگهای ردیف اول, برای اندازه گیری ازت و آهن برگهای ردیف هفتم، برای اندازه گیری منیزیم برگهای ردیف نهم و برای اندازه گیری کلسیم، منگنز و روی برگهای ردیف دهم نخل خرما بهترین برگ شناخته شدند. سپس به منظور بررسی ارتباط بین غلظت عناصر غذایی در برگهای مختلف آزمون همبستگی به عمل آمد و همبستگی بین غلظت عناصر مختلف در بهترین برگ ارائه شده جهت آن عنصر با سایر برگها تعیین گردید.

 

نتایج نشان داد که غلظت هر یک از عناصر غذایی موجود در برگهای ردیف 2 بیشترین همبستگی را با غلظت هر یک از عناصر در بهترین برگ دارا بود به نحوی که در رابطه با عناصر فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ، آهن، منگنز، روی ،مس در سطح 1% و با کلسیم در سطح 5%  همبستگی معنی دار وجود داشت و فقط در رابطه با ازت همبستگی معنی دار حاصل نگردید لذا می توان گفت مناسبترین برگ جهت تعیین غلظت کلیه عناصر برگ ردیف 2  می باشد که غلظت کلیه عناصر را با یک همبستگی خوبی ارائه  می نماید.

 

چاپ این مطلب: کلیک کنید

تعداد کل صفحات: 116


برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید